WlochySłuszne jest stwierdzenie Gombrowicza, który pisał w „Sursum corda": „Jesteście u siebie, choćbyście znajdowali się w Argentynie lub Kanadzie (lub we Włoszech), ponieważ Ojczyzna nie jest miejscem na mapie, ale żywą istnością człowieka... Dziś natomiast nie mieszkacie w Polsce, ale za to Polska silniej w was zamieszkała, ta Polska, którą określić należy jako najgłębsza wasza ludzkość, urobiona pracą pokoleń...

Polska emigrację w Italii stanowili w większości żołnierze II Wojny Światowej. Część z nich wyemigrowała do Argentyny, Australii i Kanady, a pozostali założyli rodziny i pozostali na ziemi włoskiej. Pokolenie „starszej” Polonii przepojone uczuciem głębokiego patriotyzmu miało świadomość wielkich swych zadań. Czują się związani z polskością i wykazują aktywną ilość do kraju Ojców. Można zaobserwować jak kultura polskiego społeczeństwa zdołała przeszczepić wzory rodzinne na włoski grunt. Zewnętrznymi przejawami tego jest zarówno uczestnictwo w obchodach świąt religijnych i narodowych, jak wybór prac doktorskich o tematyce polskiej. Zachowali głębokie przywiązanie do tradycji polskiej również w podtrzymywaniu świątecznych i noworocznych zwyczajów polskich. Chodzi tu o tradycyjny opłatek, jasełka, kolędy. Widowiska te noszą w sobie cechy polskiej uczuciowości i religijności. W niektórych ośrodkach kultywowana jest „święconkę”.

Namacalnym dowodem takiego świadomego trwania przy polskości i pielęgnowania polskich tradycji jest działalność organizacji polsko - włoskich i żywy kontakt z polskim środowiskiem i kapłanem. Wprawdzie dzieci z małżeństw mieszanych nie mogą się szczycić doskonałą znajomością języka polskiego, to jednak pozostają zawsze otwarte na kulturę kraju swego ojca lub matki. Większość z nich nie straciła świadomości swych polskich korzeni. Znane są wśród nich nazwiska wybitnych Polaków tj. Chopin, Wybicki, Słowacki, Kościuszko. Nie kryją swej odrębności w środowisku włoskim i szczyciły się Papieżem Polakiem. Ich polskość przez ten wybór jeszcze bardziej się ożywiła i pogłębiła. Młodzi już tutaj urodzeni cieszą się dwukulturowością. Uważają to za bogactwo i nie mają żadnych społecznych zahamowań czy kompleksów. Dzisiaj dzieci byłych żołnierzy zajmują ważne pozycje niemal we wszystkich dziedzinach. Jest grupa profesorów polskiego pochodzenia, inżynierów, architektów i lekarzy. Odgrywają istotną rolę w życiu publicznym, a równocześnie są bardzo aktywni w życiu polskich wspólnot rozsianych po całych Włoszech.

Sześć Sióstr Misjonarek posługuje w Bolonii i Mediolanie. Duszpasterstwo polskie siostry podejmują głównie w weekendy, a w pozostałe dni tygodnia zatrudnione są w przedszkolu, w kurii arcybiskupiej, w parafii włoskiej i w Sanktuarium Matki Bożej w Bolonii. Do tych miast w roku 2019 r. dołączył Rzym, gdzie dwie Misjonarki otworzyły placówkę w charakterze posługi u Kard. Gerharda Müllera.

 

Bolonia

Via Avesella, 2
40121 Bologna
Włochy

Mediolan

La Parrocchia di San Gioachimo

Via Fabio Filzi 1
20124 Milano
Włochy

Rzym

Piazza della Città Leonina 1
00193 Roma
Włochy