MorecambeMisję na terenie Wielkiej Brytanii siostry Misjonarki rozpoczęły w 1981 roku. Rok wcześniej ks. Jan Wojczyński, proboszcz parafii Rochdale Oldham zwrócił się do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia z prośbą o siostry do pracy w parafii. Prośbę rozpatrzono pozytywnie - wytypowano 2 siostry, w sierpniu 1986 roku dojechała trzecia siostra. Główną troską sióstr od początku była praca wśród chorych i samotnych. Swoją działalność siostry prowadziły w ramach sekcji charytatywnej. Ich praca polega nadal na odwiedzaniu podopiecznych w domach prywatnych, szpitalach i domach opieki. Ważną formą posługi wśród chorych jest przygotowanie ich do spowiedzi i sakramentu chorych, a także rozwożenie Komunii św.

W Manchester pracę w nowo otwartym domu opieki dla starszych Polaków roku podjęły cztery Siostry w 1989 roku. Objęły one opiekę nad osobami starszymi, zamieszkującymi w Domu Polskim, odwiedzały chorych i starszych Polaków w ich domach lub innych domach opieki. W 1993 roku dojechała organistka, która zatrudniona została w parafii w Manchester. W 1998 roku wspólnota liczyła 7 sióstr. W styczniu 2001 roku współpraca Zgromadzenia z Towarzystwem Chrystusowym w Manchester została na kilka lat zawieszona. Od 2010 roku siostry zamieszkały w opuszczonej plebanii na angielskiej parafii, gdzie obecnie mieszka ich cztery. Siostry na nowo posługują wśród polskich rezydentów w domu opieki prowadzonym przez Księży Chrystusowców i włączają się w duszpasterstwo polskie.

Morecambe to placówka powstała w roku 2009 z inicjatywy bp. Patricka O’Donoghue, który zaprosił siostry do pracy w swojej diecezji. Siostry mieszkają w oddanej do ich dyspozycji plebanii przy kościele pw. Świętej Rodziny w Morecambe. Swoją posługą i troską duszpasterską otaczają tutejszych katolików oraz Polaków mieszkających na terenie Lancaster, Morecambe, Blackpool. Siostry pracują na rzecz diecezji: jedna z sióstr pracuje w domu biskupa, dwie pozostałe - w angielskiej katolickiej szkole średniej oraz w szkole i parafii polskiej. W parafii angażują się w przygotowanie dzieci do I Komunii świętej, organizują raz na miesiąc spotkanie dla seniorów polskiej parafii.

We wrześniu 2012 r. przyjęłyśmy propozycję współpracy z Ojcami Jezuitami Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Londynie. Od początku do posługi tej zostały wyznaczone trzy siostry, których zadaniem jest katecheza, biuro parafialne, zakrystia, granie na organach, odwiedzanie chorych i samotnych Polaków i szeroko pojęta praca duszpasterska. Potrzeby są ogromne, ponieważ stolicę Wielkiej Brytanii zamieszkuje ok. 400 tys. Polaków. Należący do Parafii Matki Bożej Miłosierdzia szybko przyzwyczaili się do sióstr, których specjalnym charyzmatem jest Polonia. Dziś, podobnie jak z innych krajów, przyjeżdżają już n.p. z siostrami na coroczne październikowe czuwania jasnogórskie.

 

Londyn

180 Walm Lane
London NW2 3AX
Wielka Brytania 

Manchester

 

18 Carlton Road
Manchester M16 8BB
Wielka Brytania
  
 

Morecambe

 

22 St John Rd, Heysham
Morecambe LA3 1EX
Wielka Brytania
 

Oldham

 

32 Montgomery House Hawthorn Road
Oldham OL8 3QG
Hollinwood
Wielka Brytania