WegryOd sierpnia 2000 roku Budapeszt stał się domem Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej na ziemi węgierskiej.

Tam spotykamy się z Polakami zamieszkującymi ten kraj na stałe lub też tylko czasowo. Podczas gdy w większości krajów emigracja miała lub ma charakter polityczny lub zarobkowy, na Węgrzech zyskała sobie sympatyczne miano „sercowej”, gdyż w większości przypadków mieszkają tu Polki, które wyszły za mąż za Węgrów, których poznały na studiach. Dwie posługujące w Budapeszcie siostry odwiedzają w domach starszych, samotnych i chorych Polaków, katechizują dzieci i młodzież. Troszczą się też o polski kościół NMP Wspomożycielki.

 

 

 

Budapeszt

Ohegy utca 11
Budapeszt X
H-1103
Węgry