Dnia 17 stycznia 2010 r. zostały zakończone uroczyste obchody Roku Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego.
 
Zarówno w Domu Generalnym Sióstr Misjonarek w Morasku, jak i w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu w czasie uroczystych Eucharystii dziękowaliśmy Chrystusowi Królowi za duchowe owoce Roku O. Ignacego, za jego życie i misję, którą pozostawił nam do wypełnienia. Zjednoczeni na wspólnej modlitwie prosiliśmy Boga o dar wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego O. Ignacego dla większej chwały Bożej i dla dobra Kościoła.