W dniach od 17 do 19 stycznia 2014 r. przeżywałyśmy w naszej wspólnocie zakonnej uroczystości związane z 30. rocznicą odejścia do Domu Ojca naszego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Ignacego Posadzego. I tak w piątek 17 stycznia, dokładnie 30 lat po śmierci O. Ignacego uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej o godz. 17.00 w małej kaplicy seminarium Towarzystwa Chrystusowego, miejscu, gdzie jest pochowany.
  
Na Eucharystii zgromadzili się licznie księża, klerycy, nasze siostry i rodzina O. Ignacego. Mszy Świętej sprawowanej w intencji Sióstr Misjonarek przewodniczył Przełożony Generalny Księży Chrystusowców, ks. Ryszard Głowacki SChr. Homilię wygłosił ks. Bogusław Kozioł Schr, magister nowicjatu i wicepostulator procesu ks. Posadzego. W swoim słowie ks. Bogusław podkreślił te cnoty i wartości Kandydata na ołtarze, które zawarte są w modlitwie o Jego beatyfikację, a są to wiara, nadzieja, miłość, troska wobec emigrantów, modlitwa i duch ofiary.
 
Dzień później gościłyśmy w naszym domu generalnym wspólnotę Seminarium Duchownego Księży Chrystusowców i przebywających w tych dniach w Poznaniu księży Prowincjałów. Świętowanie rozpoczęło się od poświęcenia przez ks. Generała nowej Sali Ojca Założyciela. Mieści się ona w domu macierzystym Sióstr Misjonarek, tam, gdzie rozpoczynała się historia Zgromadzenia. Do tego właśnie domu i do tych pomieszczeń przyjeżdżał często nasz Założyciel; dziś zamieszkuje go nowicjat i siostry z domu modlitwy. Po otwarciu Sali modliliśmy się w czasie Eucharystii w intencji jak najszybszej beatyfikacji O. Ignacego. Nawiązując do biblijnych powołań Saula i Lewiego, ks. Głowacki w swojej homilii podjął refleksję na temat powołania Sługi Bożego. W Jego życiu można dostrzec wyraźne Boże prowadzenie. Nie było w nim wydarzeń przypadkowych, a jedne przygotowywały Go do kolejnych. Inicjatywa organizowania i założenia Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek pochodziła z Bożego natchnienia, sam z siebie Ks. Ignacy nie zamierzał zostawać duszpasterzem polonijnym. 
 
Kończącym punktem programu tego dnia po nieszporach i kolacji był Teatr cieni. Siostry zaprezentowały w nim odbywaną z inicjatywy kard. A. Hlonda podróż Ojca do Ameryki Południowej w latach 1930-1931. Podróż ta poprzedzała powstanie Towarzystwa Chrystusowego i miała decydujące znaczenie w podjęciu trudnej decyzji, by twierdząco odpowiedzieć na zaproszenie Ks. Kardynała do zorganizowania  nowego zgromadzenia zakonnego. Z kolei Klub Kinematografii Zakonnej przedstawił krótki film o O. Ignacym, w którym występują m. in. s. Ewa Kaczmarek MChR, Wikaria Generalna, i ks. Edward Szymanek SChr.
 
Niedziela 19 stycznia znów zgromadziła synów i córki O. Ignacego w seminarium Towarzystwa Chrystusowego. Mszy Św. o godz. 10.30 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Ponieważ tego dnia obchodzony był 100. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, Ks. Arcybiskup odniósł się w dużej części homilii do powszechnego zjawiska migracji, nakreślając towarzyszące mu zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Jakkolwiek w życie każdego człowieka wpisane jest prawo do przemieszczania się, trzeba być jednak świadomym ryzyka stawania się przez emigrantów podmiotem różnego rodzaju wyzysku. Podejmując refleksje nad polską emigracją i życiem religijnym Polonii, ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na niedomagania duszpasterstwa w Polsce, w którym wierni najwidoczniej nie nawiązują silnej więzi z Bogiem, skoro tylko ok. 10% z nich w nowych warunkach życia uczestniczy w regularnym duszpasterstwie za granicą. Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni na koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu „Serduszka” i na obiad.
 
Jesteśmy wdzięczne Bogu za piękny czas świętowania, a przede wszystkim za naszego Założyciela i charyzmat, jaki nam pozostawił. Ojcze Ignacy, wstawiaj się za nami!