W dniach 12-13 stycznia 2007 roku odbyła się ekshumacja i kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego - Założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Na mocy dekretów Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, jak też pisma Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, została powołana specjalna komisja do przeprowadzenia ekshumacji i kanonicznego rozpoznania doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.

Słowo przed zakończeniem Mszy św. M. Teresy Ambroża MChR:
 
Ekscelencjo! Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie! 
 
Z głębi serca dziękuję za dzisiejszą posługę, za wielokrotnie dawane wyrazy uznania dla charyzmatu naszego Założyciela. Dziękuję za życzliwość, pomoc i pasterską troskę wobec naszej wspólnoty zakonnej.