Translacja doczesnych szczątków Sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego Założyciela Zgromadzenia sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego odbyła się w sobotę 20 stycznia 2007 roku. Uroczystości miały miejsce w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. O godzinie 11.00 w kaplicy, zebrane przy trumnie Sł. Bożego ks. Ignacego, Siostry Misjonarki wraz Przełożoną Generalną Siostrą Edytą Rychel przewodniczyły modlitwie różańcowej w intencji rychłej beatyfikacji Sługo Bożego.
 

W dniach 12-13 stycznia 2007 roku odbyła się ekshumacja i kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego - Założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Na mocy dekretów Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, jak też pisma Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, została powołana specjalna komisja do przeprowadzenia ekshumacji i kanonicznego rozpoznania doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.

Słowo przed zakończeniem Mszy św. M. Teresy Ambroża MChR:
 
Ekscelencjo! Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie! 
 
Z głębi serca dziękuję za dzisiejszą posługę, za wielokrotnie dawane wyrazy uznania dla charyzmatu naszego Założyciela. Dziękuję za życzliwość, pomoc i pasterską troskę wobec naszej wspólnoty zakonnej.