Nasza podróż do Związku Radzieckiego rozpoczęła się we wrześniu 1988 roku, gdy zza wschodniej granicy zaczęły docierać pierwsze głosy o "Pierestrojce".

Podejmując „ misyjną wyprawę", miałyśmy na celu odwiedzenie kilku parafii na terenie ówczesnej Republiki Ukraińskiej i rozeznanie, gdzie w przyszłości, mogłybyśmy - jako zgromadzenie zakonne - rozpocząć pracę apostolską. Ze względu na ów cel i - by nie narażać osób, które nas zaprosiły - postanowiłyśmy, że pojedziemy jako osoby świeckie. Stroje zakonne zamierzałyśmy starannie ukryć, wśród świeckich ubrań.

„Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat" (O. Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia)

W październiku obchodzony jest doroczny Światowy Dzień Misyjny. W bieżącym roku (2007) w listopadzie przypadła rocznica utworzenia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Proszę przypomnieć genezę powstania tego Zgromadzenia.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej zostało założone przez O. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego w 1959 roku w Morasku (obecnie dzielnica Poznania). Zrodziło się z inspiracji Kardynała Augusta Hlonda, założyciela Towarzystwa Chrystusowego. Mówił on: „Siostry mogą odegrać piękną rolę jako pomoc w pracy duszpasterskiej wśród Polonii".