Pod koniec sierpnia br. na zaproszenie Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusława Brzysia nasze Zgromadzenie rozpoczęło oficjalnie posługę na naszej nowej, a zarazem pierwszej placówce we Francji. W Domu Polskim w La Ferté sous Jouarre należącym do PMK pracują już razem trzy siostry misjonarki: s. Małgorzata Michna, s. Stanisława Kwiręg oraz s. Katarzyna Frątczak.
 
W pierwszych dniach istnienia nowego dzieła wspólnotę sióstr odwiedziła M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna, a także s. Bożena Sienkiewicz, przełożona delegatury. 
 
Kilka dni później, bo już 5 września s. Małgorzata rozpoczęła jednocześnie prowadzenie katechezy w Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza w oddalonym o 70 km Paryżu. W szkole tej prowadzone są zajęcia dla uczniów polskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, wiedzy o Polsce i religii. Szkoła ma już swoją 175-letnią historię, a liczna grupa uczniów, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska i bogata tradycja świadczą o ciągłym rozwoju placówki.
 
Prosimy Chrystusa, naszego Pana i Króla, o Jego błogosławieństwo dla dzieła Domu Polskiego. Maryjo, Królowo Polski i Polonii Zagranicznej, módl się za nami i za braćmi naszymi.