W dniach od 28 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku Siostry z delegatury grecko - węgiersko - włoskiej spotkały się na sesji formacyjnej, którą poprowadził ks. prof. Jacek Hadryś z Poznania. Sesja poświęcona była ślubowi czystości, który rozważałyśmy przez kolejne dni.
 
Był to również czas doświadczenia duchowości św. Franciszka, który ze względu na miejsce sesji towarzyszył nam każdego dnia. Miałyśmy możliwość modlitwy i uczestniczenia we Mszy św. w miejscach uświęconych przez obecność św. Franciszka i św. Klary oraz przy ich grobach. Był czas na indywidualną modlitwę i refleksję w miejscach szczególnie nam bliskich.
 
W drodze powrotnej Siostry z Aten i Budapesztu zatrzymały się w Rzymie, skąd odlatywały ich samoloty. Dzięki życzliwości Siostry Dominikanki pracującej w Watykanie, Siostry z Aten miały możliwość uczestniczenia we Mszy św. sprawowanej w ich intencji w bazylice św. Piotra, przez Kardynała Konrada Krajewskiego – ceremoniarza papieskiego oraz we Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II.
 
Dziękujemy Bogu i Zgromadzeniu za ten błogosławiony czas. Ufamy, że przyniesie on dobre owoce w naszym życiu.