Czas ferii szkolnych w regionie paryskim był okazją do zorganizowania przez siostry misjonarki I edycji AKADEMII MAŁEGO POLAKA, która odbyła się w Domu PMK w La Ferté w dniach 25 lutego – 2 marca br. W koloniach wzięło udział 47 dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Najmłodszym Polakom towarzyszyli bohaterowie stworzonej na potrzeby Akademii opowiastki – Pola i Poldek oraz ich przyjaciel Orzeł Bielik. Dzieci w ciągu 6 dni odkrywały ciekawy świat kultury, tradycji i religii. Kreatywne prace plastyczne (np. budowanie orlego gniazda, budowanie domu na skale, malowanie farbami w takt Poloneza A-dur F. Chopina), śpiewane piosenki, zajęcia ruchowe, gry i zabawy oraz codzienna modlitwa i katecheza stawały się niezwykłą przygodą poznawania Ojczyzny i wiary. Kolejne dni były budowaniem wspólnoty Akademii, tworzeniem grupy rówieśniczej pośród małych Polaków. 

Przedpołudnia uczestnicy Akademii spędzali na zajęciach warsztatowych, które odbywały się w 2 grupach wiekowych. Tematem przewodnim zajęć było – w nawiązaniu do ewangelicznej przypowieści – budowanie solidnego domu. Kolejne dni to kolejne tematy związane z pojęciem „DOMU”:

1. Dom w moim sercu
2. Dom, czyli Ojczyzna
3. Dom, czyli Kościół
4. W Domu Maryi
5. Dom w Niebie

Popołudnia w Akademii były wypełnione zabawami na powietrzu oraz tematycznymi grami terenowymi, a wieczory wspólną zabawą, grami planszowymi lub projekcją filmu. Nie zabrakło czasu na szkołę liturgii i codzienną wspólną Eucharystię. Dzieci w Akademii pięknie przeżyły wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu. Każdy dzień Akademicy zaczynali śpiewem „Kiedy ranne wstają zorze” i poranną modlitwą, a kończyli śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

Pierwszą edycję Akademii Małego Polaka zakończyliśmy dziękczynną Mszą Świętą, której przewodniczył Rektor PMK Ks. Bogusław Brzyś. Do przeżywania wspólnej Eucharystii zaprosiliśmy Rodziców dzieci z Akademii. Nasi goście przeszli następnie do sali konferencyjnej, gdzie mogli oglądnąć przygotowane przez dzieci przedstawienie „Budujemy dom na skale” nawiązujące do treści kolonii. Każde z dzieci otrzymało dyplom ukończenia pierwszej edycji Akademii Małego Polaka. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za błogosławiony czas i piękną pogodę. Dziękujemy całej ekipie, która współtworzyła naszą Akademię Małego Polaka. Szczególne podziękowania dla naszych wychowawczyń: Izy, Martyny, Kingi i Patrycji, które sprawowały całodobową opiekę nad dziećmi. Kolejna edycja Akademii Małego Polaka w czasie ferii jesiennych: 19-24 października br. ZAPRASZAMY.

s. Małgorzata Michna

Galeria zdjęć

Filmik z Akademii