W dniu 26 maja 2019 roku, w St. Patrick Church w Oldham, 14 dzieci przyjęło Chrystusa do swoich serc po raz pierwszy. Do tego wielkiego wydarzenia przygotowała je duchowo i intelektualnie s. Natalia Gongola, natomiast muzycznie p. Kinga Gąska, jedna z członkiń tej parafii.

Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Proboszcz tejże parafii, ks. Wojciech Świątkowski.

Uroczystość rozpoczęła się udzieleniem dzieciom błogosławieństwa przez rodziców i procesją do kościoła. Po obrzędach wstępnych rozpoczęła się Liturgia Słowa z zaangażowaniem dzieci pierwszokomunijnych. Następnie dzieci odnowiły przyrzeczenia chrztu św., po czym zostały zaangażowane w modlitwę wiernych. W procesji z darami niosły świecę, kwiaty, owoce, wino, wodę oraz hostię. Dzieci z pobożnością i duchowym zaangażowaniem przyjęły Jezusa w pierwszej Komunii Św., którymi kierowała s. Natalia, by wszystko przebiegło zgodnie z planem. Na zakończenie tej uroczystości nastąpiły podziękowania dzieci skierowane do księdza, s. Natalii, rodziców, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej p. Teresy Kurkiewicz, dziadków i rodziców chrzestnych oraz p. Kingi Gąska i jej grupy śpiewaczej za uświetnienie liturgii. Również Proboszcz wyraził podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób, aby to wydarzenie mogło się odbyć.

Program, teksty i dekorację do tej uroczystości przygotowała s. Natalia, a kwiaty wykonały s. Natalia i s. Dominika.

Galeria zdjęć