Dzień 28.07.2019, niedziela zaznaczył się w naszej katolickiej społeczności wizytą Jego Eminencji Biskupa Wrexam - Petera Brignalla. Była to wizyta krótka, lecz jakże owocna.

Jego Eminencja sprawował Mszę Świętą w kościele i w kaplicy w szpitaliku, wygłaszając słowa pełne troski i ciepła, mówiąc jak nasi rezydenci mają być silni w niedomaganiach wieku. Mówił głośno, powoli i wyraźnie, by wszyscy zrozumieli biskupie słowa wypowiadane po angielsku. Podarowany bukiet biało-czerwonych róż zostawił Matce Boskiej Częstochowskiej; jakże wymowne dopełnienie udzielonego błogosławieństwa. Po Mszy św. zatrzymał się, by wszystkich przywitać podaniem ręki i podarować słowo serdeczne. Zechciał także spożyć obiad w naszej jadalni.

Życzymy Jego Ekscelencji Biskupowi Peterowi, by Jego posługa Dobrego Pasterza przynosiła dojrzałe dobrem owoce, obdarzając Go radością życia w służeniu Panu.

Galeria zdjęć