Te Deum laudamus! W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata dziękowałyśmy dobremu Bogu za 60 lat istnienia naszego Zgromadzenia zakonnego. Podczas Mszy św. ks. Tomasz wraz z siostrą Eweliną w montażu słowno-muzycznym przybliżyli postać ojca założyciela, księdza Ignacego Posadzego oraz kardynała Augusta Hlonda.

Następnie wraz z naszymi Rodakami żyjącymi i pracujący na bolońskiej ziemi, klęcząc przed Chrystusem wyznaliśmy, że On jest naszym jedynym Panem i Królem - pełnym miłości i prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Dziękowaliśmy za wszystkie dobrodziejstwa i łaski, których doświadczamy żyjąc poza granicami Ojczyzny. Kontynuacją świętowania była kolacja z przedstawicielami chóru parafialnego. 

Galeria zdjęć