Rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II była inspiracją do świętowania tego jubileuszu na wiele różnych sposobów. Wielkie plany, organizacja pięknych przedsięwzięć i różnych działań duszpasterskich spotkały się jednak z wielką „barierą”, jaką jest koronawirus i związane z nią obostrzenia.
 
Jednak dzięki Opatrzności Bożej „coś”, co było niemożliwe, stało się rzeczywistością. Na tydzień przed tą ważną rocznicą, parafia niemiecka wyraziła zgodę na sprawowanie Eucharystii w języku polskim w Bazylice. Stąd w poniedziałek 18 maja w Bazylice Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer odbyła się Msza Św., dziękczynna za dar życia i ewangeliczne świadectwo świętego Jana Pawła II. Rozpoczęcie Mszy św. przypadło na godz. 17:00, czyli na czas, kiedy na świat przyszedł Karol Wojtyła. Dodatkowym przeżyciem był fakt, iż zgromadziliśmy się przy tym samym ołtarzu, przy którym 33 lata temu Eucharystię sprawował nasz wielki Święty. W Bazylice zgromadzili się nie tylko parafianie PMK Kleve, ale także Polacy z innych PMK, których serdecznie przywitał ks. proboszcz Marcin Dereszkiewicz TChr Mszy św. przewodniczył prowincjał księży Chrystusowców ks. Bogdan Renusz TChr, słowo do wiernych skierował wiceprowincjał ks. Sebastian Sosnowski TChr, który dał świadectwo swego „niezwykłego spotkania z Janem Pawłem II”, w uroczystości wzięły udział s. Bożena Sienkiewicz, s. Anna Tobiasz i s. Justyna Chomka.
 
Dzięki życzliwości ze strony niemieckiej podczas Mszy Św. wystawione były relikwie Świętego, Jego wizerunek, specjalnie przygotowana na tę okazję świeca ze słowami Jana Pawła II: „Człowiek powołany jest do wolności. Nie ma wolności bez miłości”, a także obrazki z krótkim życiorysem papieża Polaka. Podczas Mszy Św. swym śpiewem mogła towarzyszyć scholka, niestety w bardzo ograniczonej liczbie osób, jednak zdobyła się, aby na koniec, tuż po „Barce”, zaśpiewać hymn na 100-lecie urodzin Jana Pawła II - „Nie zastąpi Ciebie nikt”. Osoba Jana Pawła II zawsze łączyła i gromadziła ludzi, zarówno za życia, jak i po śmierci. Tak było i tym razem. Bogu niech będą dzięki!
 
Św. Janie Pawle II – módl się za nami.