„Żywe bowiem jest słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4,12). W miniony poniedziałek, 8 lutego odbyło się pierwsze spotkanie ze Słowem Bożym organizowane w Lancaster przez s. Sylwię Chojnacką MChR i ks. Ryszarda Sadeckiego SChr.

Z powodu trwającej pandemii i wszystkich nałożonych obostrzeń wydarzenie odbyło się na platformie Zoom. Rozważaliśmy fragment perykopy św. Marka o uzdrowieniu teściowej św. Piotra.

W spotkaniu wzięło udział ok. 15 osób, byli to nasi parafianie z Lancaster i Carlisle, a także osoby z Manchesteru i Niemiec. Spotkania planowane są cyklicznie - co dwa tygodnie.

Zdjęcia