16 lutego 2021 r. zostało dokonane poświęcenie domowego przedszkola „Little Lambs” w Manchester. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Karol Rogasik TChr, proboszcz parafii, homilię wygłosił ks. Wojciech Rożdzeński TChr, przełożony prowincjalny.

Swoją obecnością zaszczycili nas także Panowie Konsulowie: Michał Mazurek oraz Patryk Gowin.

W czasie Mszy Świętej dziękowaliśmy dobremu Bogu, że w roku Świętego Józefa, gdy świat zamyka przed nami wiele dróg, możemy doświadczać nowego początku dla Sióstr Misjonarek oraz Polonii tego kraju.

W czasie radosnego spotkania przy stole przełożona delegatury s. Małgorzata Kuziak MChR odczytała list M. Ewy Karczmarek, wyrażający wdzięczność wszystkim, który to dzieło omadlali i wspierali swoim zaangażowaniem.

Składamy także nasze osobiste podziękowania tym, którzy w tej drodze nam towarzyszyli, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kierujemy także słowa wdzięczności do naszych sióstr, które cierpliwe i z wiarą wypatrywały owocu naszego trudu oraz do naszych braci Chrystusowców, którzy umożliwili nam rozpoczęcie tego dzieła. Niech rozwija się ono na chwałę Bożą i pożytek ludzi.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

s. Monika Wodzińska & s. Bernadetta Boratyn

Zdjęcia