W dniach 13- 14 kwietnia siostry posługujące na terenie Wielkiej Brytanii wzięły udział w sesji formacyjnej w Manchester. Temat sesji brzmiał: „Eucharystia miejscem jedności i pojednania”. Sesję rozpoczęłyśmy spotkaniem przy kawie, a następnie wysłuchaliśmy pierwszej konferencji „Eucharystia w pismach ojca Ignacego Posadzego”, którą wygłosił ks. Robert Pytel – proboszcz z parafii w Blackburn, gdzie posługują nasze siostry.

Ksiądz Robert powołując się na nauczanie naszego ojca Założyciela wskazał, co jest istotą naszego zakonnego powołania. Źródłem naszego życia i kroczenia za Jezusem jest Eucharystia, z której każda Misjonarka czerpie siły i łaski, aby być wierną obranej drodze i urzeczywistniać Boże Królestwo wszędzie tam, gdzie jest posłana.

W kolejnej konferencji nasz prelegent podkreślił miejsce Adoracji w życiu osoby konsekrowanej. Bez osobistej i głębokiej relacji z Żywym Bogiem nie można mówić o owocności i płodności naszej posługi. Po południu miałyśmy możliwość trwania przed Panem na Adoracji, a także mogłyśmy skorzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania. Podczas wspólnych nieszporów i Eucharystii dziękowałyśmy Bogu za wielki dar, jakim jest każda Msza Święta. Podczas wieczornej rekreacji świętowałyśmy przy torcie imieniny i urodziny naszych sióstr.

Drugi dzień naszego czasu formacji rozpoczęłyśmy Jutrznią i rozmyślaniem. Po śniadaniu wysłuchałyśmy konferencji, którą wygłosił ksiądz Prowincjał Wojciech Rożdżeński SChr. Ksiądz Prowincjał w swojej konferencji podkreślił rolę Eucharystii w życiu osoby konsekrowanej. Przypomniał nam, że nie jest możliwe oddzielenie naszego życia od Jezusowego Krzyża, a także ofiary, cierpienia i poświęcenia. Nasze życie ma być Paschą, która będzie się uobecniała w naszej codzienności. Msza jest miejscem, w którym dokonuje się przejście od starego do nowego człowieka. Jezus wzywa każdą z nas, abyśmy były chlebem, który pozwoli się łamać i rozdawać, aby misja, do której zaprasza nas Jezus nieustannie trwała. Spotkanie zakończyliśmy Eucharystią i wspólnym obiadem.

Dziękujemy Bogu za ten czas, który mogłyśmy wspólnie spędzić na modlitwie, ale także na siostrzanych spotkaniach.

Zdjęcia