25 kwietnia 2021 r. to dla Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Reykjaviku historyczna chwila. Tego dnia Szkoła otrzymała swój sztandar.

Uroczystość odbyła się w pomieszczeniach ambasady. Udział w niej wzięli gospodarze wydarzenia, Pan Ambasador Gerard Pokruszyński wraz z małżonką, pan konsul Łukasz Winny, pracownicy ambasady oraz przedstawiciele uczniów rodziców i nauczycieli wraz z kierownikiem, s. Dorotą Michną.

W czasie ceremonii poczet sztandarowy w asyście kierownika szkoły odebrał sztandar z rąk Pana Ambasadora. Po odśpiewaniu hymnu Polski i prezentacji sztandaru odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów. Piękna inscenizacja o patriotycznym charakterze podkreśliła uroczysty wymiar tego wydarzenia. 

W słowach swojego wystąpienia s. Dorota, kierownik szkoły, powiedziała m.in.: „Jan Paweł II, patron naszej szkoły, w swoim nauczaniu bardzo dużo uwagi poświęcał wychowaniu młodego pokolenia. Często podkreślał, że w wychowaniu i edukacji chodzi najbardziej o to, by uczniowie doskonalili się jako ludzie, by coraz bardziej »byli«, a nie tylko »mieli« . A szkoła ma pomagać w tym procesie.

Nasz Patron wskazywał także jak wielkie znaczenie dla przyszłości narodu ma wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój dom rodzinny, kraj.

Sztandar, który mam zaszczyt przyjąć w imieniu całej społeczności szkolnej, jest jednym z symboli tego wychowania, ale to również symbol więzi integrujący szkołę, jej najbliższe środowisko i naszą Ojczyznę - Polskę. To znak rozpoznawczy, symbol jej historii i tradycji oraz wartości bliskich naszym sercom. Od tej pory będzie towarzyszyć naszym uroczystościom i ważnym wydarzeniom.” 

Zdjęcia