W sobotę 8 maja odbyła się pielgrzymka Polaków do Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Rokrocznie pielgrzymi przybywali wraz ze swoimi duszpasterzami i siostrami z wielu Polskich Misji Katolickich z Niemiec.

Pandemia Covid i związane z nią obostrzenia spowodowały, że w tym roku na pielgrzymkę mogli udać się jedynie przedstawiciele pielgrzymów, zabierając ze sobą sprawy i intencję Polonii, Kościoła i świata. Gospodarzami

przyjmującymi pielgrzymów była PMK Kleve ze swoim duszpasterzem ks. Marcinem Dereszkiewiczem i s. Justyną Chomką. Centralnym punktem była msza święta pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Po południu wszyscy pielgrzymi wzięli udział we wspólnym nabożeństwie Maryjnym. Był to czas wspólnej modlitwy i refleksji.

Zdjęcia