Po „pokowidowej” przerwie w środę 9 czerwca odbyło się w Budapeszcie spotkanie Klubu Seniora, które rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Grill był okazją do wspólnego spędzenia czasu i podzielenia się doświadczeniami minionego czasu. Podjęliśmy także refleksje i plany na przyszłość.

Spotkanie zakończyliśmy Litanią do Serca Bożego powierzając całą wspólnotę polonijną na Węgrzech.

Zdjęcia