Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią Polonia niemiecka znów mogła pielgrzymować do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges. Do tej „Westfalskiej Częstochowy” przed cudowny obraz Niepokalanego Poczęcia w trzecię sobotę i niedzielę czerwca od lat pielgrzymują Polacy mieszkający w Nadrenii-Westfalii.

Zwykle przychodzą w dużych rozśpiewanych grupach. W tym roku nie było to możliwe, dlatego pielgrzymowali w małych, rodzinnych grupkach – pieszo, rowerami, samochodami. Ponieważ obowiązujące w kościołach limity pozwalały na uczestnictwo tylko 200 osób w każdej Mszy św., dlatego ci, którym nie udało się przez wcześniejsze zapisy dostać na Eucharystię, przychodzili w ciągu dnia, na chwilę osobistej, cichej modlitwy i wracali do domów.

Sobotniej i niedzielnej Mszy św. przewodniczył Generał Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik.

Zdjęcia

Link do Mszy św. sobotniej