W dniach 9 i 15 września Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda w ramach wizyt zagranicznych odwiedziła odpowiednio Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie oraz Katolicką Szkołę Podstawową w Rzymie.

W szkole w stolicy Węgier od blisko 10 lat katechetką jest s. Weronika Jaworska, w szkole w Rzymie natomiast pracuje s. Anna Chruścielska. Poniżej garść informacji o szkołach i kilka zdjęć z obu spotkań.

Szkoła Polska w Budapeszcie podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych na Węgrzech w ramach 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Oprócz realizacji podstawowych celów dydaktycznych szkoła troszczy  się o podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci, zapoznaje uczniów z dziedzictwem narodowym w kontekście kultury węgierskiej i europejskiej.

Katolicka Szkoła Podstawowa prowadzona przez Kościół św. Stanisława B.M. w Rzymie działa od września 2009 r. Placówka prowadzi zajęcia w języku polskim zgodnie z uzupełniającym programem nauczania w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Ponadto  szkoła uczy podopiecznych rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.

za: prezydent.pl

Zdjęcia (Grzegorz Jakubowski/KPRP)