„Na horyzoncie odnowy wytyczonym przez Sobór Watykański II odczuwamy dziś coraz większą konieczność ponownego odkrycia współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych w Kościele, a w sposób szczególny misji laikatu. (…)

Pilnie należy umacniać Kościół ochrzczonych mężczyzn i kobiet, promując posługi, a przede wszystkim, wzmacniając świadomość godności chrzcielnej.”(Spiritus Domini, Pap. Franciszek)

26 maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 19 osób ze Wspólnoty Polskiej w Brukseli przyjęło funkcje liturgiczne: lektora i psałterzysty. Większość z nich od wielu już lat angażuje się czynnie w przebieg liturgii Mszy Świętej. Przygotowaniem do przyjęcia na stałe tych posług był roczny Kurs Liturgiczny dla osób dorosłych, który odbywał się w naszej Wspólnocie. W przeddzień Uroczystości kandydaci na lektorów i psałterzystów zgromadzili się na Godzinach Skupienia, podczas których dwie konferencje wygłosił o. Sebstian Łuszczki OMI.

Osoby te stanowią główny trzon Grupy Liturgicznej spotykającej się w I i III środę miesiąca przy naszym kościele. Widocznym znakiem przyjęcia na stałe funkcji jest metalowy krzyż z oznaczeniem rodzaju posługi. Wszystkim im życzymy dalszej wytrwałości i radości z proklamowania Słowa Bożego podczas niedzielnych Mszy Świętych!

Zdjęcia