W Polskiej Misji Katolickiej Kleve na „ostatniej prostej” przed wakacjami, czyli w czerwcu, miało miejsce wiele wydarzeń duszpasterskich. Przekazujemy kronikarską relację z tego bogatego czasu nadesłaną przez pracującą w Misji s. Justynę Chomkę MChR:

6 czerwca W drugi dzień Zielonych Świąt, 6 czerwca w Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w PMK Kleve młodzież przystępuje do sakramentu bierzmowania, którego udziela biskup pomocniczy diecezji Münster, ksiądz biskup Dieter Geerlings.

Zdjęcia

11 czerwca Druga sobota czerwca to dzień wielkiej radości w PMK Kleve. Dzieci po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej. Radość jest tym większa, gdyż po 3 latach dzieci mogły przeżywać tę uroczystość w jednej grupie.

Zdjęcia

16 czercwa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi jest okazją, aby wyjść z procesją na ulice naszych miast. Po raz pierwszy w Kevelaer, z inicjatywy proboszcza ks. Marcina Dereszkiewicza TChr, PMK Kleve mogła zorganizować własną wyłącznie polską procesję. Do Kevelaer przybyli parafianie ze wszystkich stron Misji, by wspólnie trwać na modlitwie, a  po Mszy św. podążać za Jezusem Eucharystycznym z polskimi pieśniami na ustach. Swoją pomocą służyli parafianie, którzy podjęli się budowania „przenośnych ołtarzy”. Przybyły też licznie dzieci pierwszokomunijne, ministranci i scholka dziecięca. Z racji trwającego białego tygodnia ostatni ołtarz „zbudowany był” z dzieci pierwszokomunijnych, które z mocą wyśpiewały: „Panie Jezu, Panie Jezu Chryste (…), dziękujemy, że nam Siebie dałeś”. Po procesji była okazja do wspólnego spotkania przy kawie i cieście.

Zdjęcia

17 czerwca Dobiega końca rok duszpasterski. Korzystając z okazji, iż dzieci nie musiały uczestniczyć w zajęciach szkolnych, wybraliśmy się do wesołego miasteczka „Movie Park” do Bottrop. W  piątek wczesnym rankiem zebraliśmy ministrantów i dzieci ze scholek z Kevelaer, Kleve oraz Emmerich i ruszyliśmy na całodniową wyprawę. Mimo różnicy wieku - najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 4 lata, a najstarszy uczestnik 17 lat - nie stanowiło to przeszkody do integracji i radości ze wspólnego przebywania. Frajdy i szaleństw nie było końca, a poddali się im także ks. Marcin Dereszkiewicz TChr i s. Justyna Chomka. Na zakończenie dnia, mimo widocznego zmęczenia, wszyscy udaliśmy się na Mszę św. do Emmerich am Rhein, by złożyć dziękczynienie Bogu za pięknie przeżyty dzień, jak i za całą służbę w całym roku duszpasterskim.

Zdjęcia

18 czerwca Po trzyletniej przerwie PMK Kleve zorganizowała piknik rodzinny w Kleve. Siostra Justyna razem z ks. Marcinem Dereszkiewiczem i parafianami przygotowali tańce lednickie, gry, zabawy, różne konkurencje i konkursy dla każdej grupy wiekowej. Piknik rozpoczął się krótką modlitwą i „Polonezem”. Nie zabrakło również grillowania i „stołu słodkości”, a także „mokrej ochłody”.

Zdjęcia

19 czerwca W przedostatnią sobotę i niedzielę czerwca odbyła się pielgrzymka Polaków do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju do Neviges. Ze względu na rozliczne obowiązki duszpasterskie s. Bożena Sienkiewicz i s. Justyna Chomka mogły uczestniczyć w pielgrzymce jedynie w  niedzielę. S. Bożena wzięła udział w uroczystościach już od rana uczestnicząc we Mszy św., której przewodniczył ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, natomiast s. Justyna dołączyła do precesji na Górę Maryi prowadząc śpiew i różaniec wraz z s. Anną Tobiasz, posługując się rozważaniami przygotowanymi przez s. Bożenę.

Zdjęcia

25 czerwca Po raz osiemnasty odbyło się w Concordii Polonijne Spotkanie Młodych. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło: „Ja jestem dobrym pasterzem” Młodzież ze swoimi duszpasterzami i siostrami przybyła z całych Niemiec, aby wspólnie spędzić dzień na modlitwie, krótkich katechezach i tańcach. Głównym punktem była Msza św., której przewodniczył biskup diecezji tarnowskiej, ks. biskup Andrzej Jeż. Na spotkanie udali się s. Justyna Chomka i ks. Marcin Dereszkiewicz TChr razem z całym autokarem młodzieży z  PMK Kleve.

Zdjęcia