Podczas swojej wizyty w Belgii, delegat KEP ds. duszpasterstwa polonijnego, ks. Biskup Wiesław Lechowicz wziął udział w spotkaniu w Ambasadzie RP, podczas którego Rektor PMK o. Ryszard Sztylka OMI został uhonorowany odznaczeniem Bene Merito. Medal przyznany przez ministra Witolda Waszczykowskiego wręczył Pan Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski.

Ks. Biskup Wiesław Lechowicz wyraził swą wdzięczność o. Ryszardowi za siedemnastoletnią posługę wśród Polonii w krajach Beneluksu. W spotkaniu brały udział s. Agata Kożuchowska i s. Dorota Michna, oraz przedstawiciele środowisk polonijnych.

Galeria zdjęć