Wiadomości z Europy

W angielskim systemie nauczania co jesień ma miejsce tygodniowa przerwa pracy w szkołach, tzw. „half-term”. Korzystając z tej okazji s. Halina w dniach 19 -24 października, zorganizowała pielgrzymkę na Litwę pod hasłem: „Śladami wybitnych Polaków i znanych postaci historycznych - zwiedzanie Wilna i okolic. Śladami św. siostry Faustyny Kowalskiej i świętych prawosławnych”.