Wiadomości z Europy

W dniach 12-14 luty odbywały się w polskiej parafii w Londynie - Putney spotkania dla ministrantów i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Siostra Anna Jemioło wraz z ks. Leszkiem Rygiewiczem i rodzicami podjęli opiekę nad dziećmi i młodzieżą, by w czasie ferii zimowych zapewnić im nie tylko miłe i aktywne spędzenie czasu, ale również zadbać o ich rozwój duchowy.

W niedzielę 14 stycznia podczas Mszy Świętej o godz. 11:30 w kościele St. Maria in den Benden w Düsseldorfie dzieci i dorośli parafianie przedstawili przygotowane przez s. Kingę Kasperek MChR Jasełka. Bardzo ciekawy scenariusz przedstawienia nie tylko przypomniał nam biblijne treści związane z opisem Bożego Narodzenia, ale także skłonił do refleksji nad poznawaniem Pisma Świętego w rodzinach, przekazywaniem wiary dzieciom przez rodziców.

28 stycznia odbyło się spotkanie sióstr przełożonych wspólnot pracujących w Wielkiej Brytanii. Spotkanie miało charakter szkoleniowy i odbyło się w Manchester, gdzie zostałyśmy gościnnie przyjęte przez nasze siostry pracujące w Domu Polskim. Szkolenie poprowadziła p. Ewa Nowak, zapoznając nas z nowymi formami rozliczeń dla charity i realiami, z jakimi będziemy musiały się zmierzyć w najbliższym czasie.