Wiadomości z Europy

Czcigodna Matko Generalna, Drogie Siostry Misjonarki,

W dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wraz z całym Kościołem wybiegamy myślą ku chwalebnej wieczności, która wyznacza kres naszej ziemskiej wędrówki. Już teraz tęsknimy za chwilą, kiedy będziemy mogli stanąć wobec tryumfującego Chrystusa, aby Go kontemplować i wielbić w Jego boskim majestacie.

Rocznica Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę w Penrhos... Nawet w tak trudnych czasach, gdy zmagamy się z pandemią, walcząc o przetrwanie nie wolno nam zapomnieć o TYCH, którzy tę wolność dla nas wywalczyli. Obchody, ze względu na restrykcje, były skromne i bardziej ciche.