Jest już tradycją, że – podczas spotkania wigilijnego dla nauczycieli – uczniowie Zespołu Szkół nr 3 prezentują inscenizację bożonarodzeniową. Za przygotowanie tego spotkania, również w wymiarze artystycznym są odpowiedzialni katecheci.

21 grudnia odbyło się takie spotkanie dla grona pedagogicznego w Technikum Ekonomicznym. Rozpoczęło się odczytaniem fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, opisującym okoliczności narodzenia Jezusa. Uczynił to ks. Dariusz Pazdan, który przez ostatnie dwa lata był pracownikiem szkoły. Następnie, w imieniu ks. proboszcza oraz wszystkich duszpasterzy i sióstr złożył zebranym życzenia świąteczne.

Z kolei, po krótkim przemówieniu dyrektora szkoły rozpoczął się program artystyczny i poczęstunek. W jasełkach zagrali uczniowie czterech klas pierwszych – w sumie 19 osób. Scenariusz był dość rozbudowany, nawiązujący do współczesnej sytuacji Polski, utrzymany w żartobliwej tonacji. Wymagał intensywnych prób, z których pierwszą zorganizowaliśmy bezpośrednio przed adwentowym dniem skupienia, w kawiarence Duszpasterstwa Akademickiego. Młodzież, oprócz udziału w przedstawieniu, przygotowała również drobne upominki (świąteczne pierniki i figurki Jezusa) dla nauczycieli, wręczając je zebranym na zakończenie spotkania. 

s. Zofia Dyczko MChR