Cechą charakterystyczną parafii położonych w centrum dużych miast jest wielość wydarzeń i inicjatyw duszpasterskich, podejmowanych również przez siostry. W sercu Szczecina, szczególnie okres bezpośrednio przed Świętami i same Święta Bożego Narodzenia naznaczone były licznymi spotkaniami i działaniami.
 
Nie zabrakło oczywiście również elementu duchowego, wyrażonego m. in. uczestnictwem w roratach i śpiewie akatystu.
 
Przez cały Adwent parafialny zespół Caritas, koordynowany przez s. Józefę rozprowadzał świece w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Wolontariusze przygotowali też setki paczek mikołajowych i świątecznych dla potrzebujących. Natomiast dzieci z ogniska misyjnego wytrwale piekły i dekorowały pierniki, by – rozprowadzając je, razem z siankiem, w trzecią i czwartą niedzielę Adwentu – wspomóc swoich rówieśników z Rwandy i Burundi.
 
W tygodniu przedświątecznym uczestniczyłyśmy w spotkaniach opłatkowych dla różnych grup i wspólnot parafialnych, natomiast dokładnie 24 grudnia, w kawiarence Duszpasterstwa Akademickiego zgromadzili się chorzy i ubodzy, by spożyć wigilijną wieczerzę, w towarzystwie kapłanów i parafialnej Caritas. Z krótkim programem artystycznym wystąpiły wówczas dzieci ze scholi „Błękitne Anioły”.
 
Naszą wigilię zakonną przeżywałyśmy – jak co roku – razem ze wspólnotą księży i braci z Towarzystwa Chrystusowego. Świętowanie rozpoczęło się w kaplicy księży, wspólnym odśpiewaniem Nieszporów. Po wieczerzy wzięłyśmy udział w Pasterce, w pięknie udekorowanym przez s. Żenię kościele (Eucharystia sprawowana była w intencji s. Eugenii, z okazji imienin). Pasterkę poprzedziło półgodzinne kolędowanie z zespołem „Błękitne Anioły”. Dzieci ze scholi śpiewały również podczas Eucharystii w pierwszy dzień Świąt, wystąpiły później z koncertem kolęd w żywej szopce, która już po raz 22 została wybudowana przed naszym Sanktuarium. 
 
Z kolei w Święto św. Szczepana, s. Józefa posługiwała podczas świątecznego obiadu dla ubogich Szczecina, zorganizowanego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym. 27 grudnia, z kolędą misyjną wyruszyli nasi najmłodsi parafianie, należący do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Kolędnicy rozpoczęli wędrówkę w naszym domu, gdzie godnie przyjęła ich s. Anita. Potem odwiedzili podopiecznych s. Józefy, u których zostawili sporo bożonarodzeniowej radości. 
 
Czas Świąt Narodzenia Pańskiego, intensywnie przeżywany na wielu płaszczyznach, miał zawsze jeden cel: umożliwienie ludziom, którym posługujemy i z którymi współpracujemy, doświadczenia prawdziwej wspólnoty. W Kościele, gdzie jest miejsce dla każdego: małego i w podeszłym wieku, chorego, ubogiego materialnie i duchowo, bliskiego terytorialnie i żyjącego na innym kontynencie mamy budować jedność i wzajemną miłość.
 
s. Zofia Dyczko MChR