Prawie 40 lat temu nasz Założyciel w swojej konferencji do sióstr misjonarek skierował na Wielkanoc poniższe słowa. W atmosferze radości ze Zmartwychwstania Jezusa zapraszamy do refleksji nad ich treścią, jak też do galerii zdjęć z przeżywania Triduum Paschalnego w domu głównym Zgromadzenia.

„Radujmy się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią – nad potęgą piekła. Ciemności, oczywiście one zawsze są i będą w świecie, będą walczyć ze Światłem, ale pokonać nie mogą Światła. Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary chrześci­jańskiej. Ono przekształciło oblicze świata, ono stało się źródłem głębokiej wiary. Ono zapoczątkowało wszelką wielkość duchową. To jest święto nadziei, optymizmu, jakiejś wielkiej ufności, bo Chrystus poświęcił swoje życie, cierpiał od nóg aż do wierz­chołka głowy. Wszystkie cierpienia psychiczne, moralne skłębiły się na nim, by Go pogrążyć; odepchnięty, zmiażdżony cierpieniem, krwią się poci w Getsemani, a w końcu zwycięża. (…) A my? Jesteśmy złączeni z Chrystusem. Każdy może powiedzieć: to jest mój Chrystus. Otóż ponieważ On triumfuje, to my z Nim triumfujemy. Nad czym? Nad ciemnościami, bo On jest Światłością świata. My triumfujemy, chociaż osamotnieni, lecz zawsze z Chrystusem, z wszystkimi chrześcijanami, z całym Kościołem.” (Sługa Boży, o. Ignacy Posadzy, Morasko, 6 kwietnia 1980 roku)

Galeria zdjęć