W nocy z 18 na 19 października na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się 34. Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i posługujących wśród nich duszpasterzy. Na modlitwę udały się siostry misjonarki na czele z s. Janiną Koszyk, wikarią generalną, z placówek w Polsce i Europie.

Hasłem tegorocznej modlitwy były słowa „Z mocą Bożego Ducha strzeżmy wspólnego dziedzictwa”, a nicią przewodnią czuwania – odniesienie do pierwszej pielgrzymki świętego papieża Jana Pawła II do Polski, której 40. rocznicę w tym roku przeżywamy.

Przed Obliczem Jasnogórskiej Pani zebrało się ponad dwa tysiące pielgrzymów z Polski i z zagranicy. Były to przede wszystkim grupy z parafii, w których posługują księża chrystusowcy i siostry misjonarki – główni organizatorzy czuwania. W tym roku po raz pierwszy licznie reprezentowane były polskie parafie z Francji, ponadto tradycyjnie udział wzięli pielgrzymi z Niemiec, z Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Czech, Rumunii, z Węgier i Ukrainy. 

Początek spotkania miał miejsce w sali o. Kordeckiego, gdzie siostry misjonarki przygotowały program pieśni religijnych i patriotycznych, jak również krótki quiz dotyczący życia i duchowości swojego Założyciela, Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Następnie w kaplicy cudownego Obrazu odmówiliśmy o godz. 20.00 różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Apelowi Jasnogórskiemu o godz. 21.00 przewodził ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, który zawierzał naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków Matce Bożej: „Za przykładem naszych matek i ojców Tobie, Matko i Królowo, zawierzamy naród polski, wszystkich naszych rodaków żyjących w Ojczyźnie i poza jej granicami. Pragniemy czerpać z naszego duchowego bogactwa wiary i dziedzictwa narodu polskiego. W mocy Ducha Świętego przyrzekamy pielęgnować nasze dziedzictwo wyrażone w słowach Polonia Semper FidelisPolska zawsze wierna. (…) Tutaj, gdzie papież z rodu Polaków pierwszy raz nazwał siebie człowiekiem zawierzenia Maryi, Tobie, Oblubienico Ducha Świętego, na nowo zawierzamy siebie samych, naszych bliskich, rodaków żyjących poza granicami Ojczyzny i rodziny rozdzielone przez emigrację. Jednym zdaniem: Zawierzamy Tobie Matko wszystko, co Polskę stanowi”.  

Mszy św. o godz. 23.00 przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W homilii zachęcał do zachowania wierności wartościom chrześcijańskim zarówno w Polsce jak i na emigracji. Prosił, byśmy za przykładem św. Jana Pawła II zachowali także żywą miłość i jedność w naszej Ojczyźnie: „To właśnie w obliczu tego Obrazu, Matki wskazującej na Syna, Polska jest jednością, a my jesteśmy sobą, bo Polska jest w nas, a my jesteśmy w niej, będąc czy to w kraju, czy poza jej granicami. Maryja w Obrazie Jasnogórskim jest Matką polskich spraw, polskich sumień, trudów i cierpień, zwycięstw i nadziei. Tutaj zawsze świeci światło nadziei z wysokości Chrystusowego krzyża, nad tym klasztorem, nad tym miejscem. Nawet jak wszystkie światła dla Polski zgasły pozostało tylko to jedno - Kościół i Matka z Jasnej Góry”.

Pozostałe punkty programu czuwania wypełniła modlitwa, której przewodziło kilka grup parafialnych, a która obejmowała Polaków żyjących za granicą oraz rodziny rozdzielone przez emigrację. Przygotowanie do głębszego przeżycia Eucharystii poprowadziły siostry misjonarki, a całość uwieńczyła droga krzyżowa z tekstami Sługi Bożego, Kard. Augusta Hlonda, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego, przygotowana przez alumnów WSD Zgromadzenia.

Galeria zdjęć

Rozważania apelowe ks. Krzysztofa Olejnika SChr (audio) 

Homilia ks. abp. Wacława Depo (audio)