31 października, w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych ulicami Szczecina przeszła, już po raz trzeci, mistyczna ,,Procesja ze Świętymi”. Jej twórca i organizator to ks. Tomasz Kancelarczyk, odpowiedzialny za Bractwo Małych Stópek, skupione wokół idei obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Procesja wyruszyła spod pomnika św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, w kierunku centrum miasta. Uczestnicy nieśli ok. 100 relikwii świętych, na stałe znajdujących się w kościołach Szczecina. Mogli też zabrać ze sobą świece i znicze oraz figury, obrazy i ikony świętych patronów, posiadane w domu. Ministranci i lektorzy nieśli ok. 30 rozpalonych trybularzy, a najmłodsi, wraz z harcerzami rozdawali zebranym obrazki z postaciami świętych. Podczas procesji uczestnicy śpiewali litanię do Wszystkich Świętych, w bardzo rozbudowanej formie.

W tym wydarzeniu wzięli udział duszpasterze młodzieży z naszego Sanktuarium: ks. Andrzej Łysy, ks. Robert Ozimkiewicz i ks. Maciej Onaszkiewicz oraz studenci i uczniowie szkół średnich. Zakończenie procesji miało miejsce w najważniejszej świątyni miasta – bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła. Podczas Apelu Jasnogórskiego oraz Eucharystii modliliśmy się, za wstawiennictwem świętych Kościoła, o głęboką wiarę dla wszystkich mieszkańców Szczecina oraz o łaskę nieba dla zmarłych.

Procesja z relikwiami świętych, adresowana głównie do młodzieży i dorosłych, odwołuje się do tajemnicy świętych obcowania. We współczesnym świecie, w którym - z jednej strony pozbawia się ludzi duchowości, a z drugiej - szpikuje ich magią i zabobonem, istnieje potrzeba autentycznej mistyki, wypływającej z życia Kościoła. Taki cel przyświecał organizatorom procesji – wprowadzić w rzeczywistość mistyki i modlitwy.

s. Zofia Dyczko MChR

Galeria zdjęć