28 czerwca s. Rozalia Głombiowska MChR i s. Zofia Starczewska MChR złożyły swoją pierwszą profesję zakonną w naszym Zgromadzeniu. Uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym przewodniczył ks. Aleksander Głombiowski.

Modlitwą otaczało siostry ślubujące wielu zaproszonych kapłanów, rodziny i przyjaciele, siostry domu głównego, siostry juniorystki przybyłe na swoje dni formacyjne oraz te, które już przyjechały w przededniu rozpoczynającej się IX Kapituły Generalnej Zgromadzenia.

Ks. Aleksander mówił w swojej homilii m.in. o „programie wyborczym”, jaki wytyczył nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Ten program prowadzi do zwycięstwa, tak jak i On sam już wygrał, pokonując swoich przeciwników. Wymaganiem, jakie stawia nam Jezus, i Jego największym pragnieniem jest jedynie to, byśmy pokochali Jego Najświętsze Serce. A „miłość do Jezusa nigdy nie jest konkurencją dla miłości ludzkiej, a wręcz przeciwnie: jest jej fundamentem, jest uprzedzająca, jest jej gwarancją i podstawą” – tłumaczył ks. Aleksander. Każdy chrześcijanin jest wezwany do realizacji powołania do świętości. W to powołanie wpisuje się wybór Jezusa na drodze życia rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako szczególna odpowiedź na zaproszenie do świętości.

Siostra Rozalia i siostra Zofia przygotowywały się do zaślubin z Chrystusem podczas trzyletniej formacji w postulacie i nowicjacie. Dzień przed uroczystością zawierzyły swoje życie i powołanie Matce Bożej podczas wieczornej adoracji wraz z całą wspólnotą moraską. Przed Mszą św., na nową drogę życia w profesji zakonnej swojego błogosławieństwa udzielili im ich rodzice.

Galeria zdjęć