2 lipca 2020 r. rozpoczęły się w Morasku obrady IX Kapituły Generalnej Zgromadzenia. Mszy św. w pierwszym dniu tego ważnego wydarzenia dla naszej rodziny zakonnej przewodniczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik SChR, a samego otwarcia obrad dokonała M. Ewa Kaczmarek MChR.

Tematem IX Kapituły są słowa zaczerpnięte z pism Ojca Założyciela ks. Ignacego Posadzego „Moim życiem jest Chrystus”. Będą one nicią przewodnią każdego dnia poświęconego poszczególnym zagadnieniom dotyczącym naszej duchowości i charyzmatu. Oprócz wspólnej refleksji nad tym, jak jeszcze lepiej wypełniać misję zleconą nam przez Ducha Świętego w Kościele i życiu każdej Misjonarki, jednym z zadań Kapituły będzie wybór przełożonej generalnej i jej rady. 

Galeria zdjęć