Drogie Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej!

Z okazji uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, która jest patronalnym świętem Waszego Zgromadzenia, składam Wam jak najserdeczniejsze życzenia, powołując się na słowa Apostoła Narodów:

zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą” (Ef 3,14-19).

Z modlitwą łączę wyrazy wdzięczności za pracę i ofiarowane życie Sióstr dla naszych rodaków żyjących poza granicami ojczystego kraju, a także za codzienną modlitwę w intencji Polonii. Przyjmijcie również podziękowanie za modlitwę w mojej intencji i mojej posługi pasterskiej dla Polonii. Mam nadzieję, że w stosunkowo niedługim czasie pojawi się możliwość powrotu do mojej „normalnej” posługi duszpasterskiej wśród Polonii i związana z tym okazja do spotkania z Siostrami.

Trwajcie wiernie i wytrwale w realizacji Waszego powołania mimo wyjątkowo niesprzyjających duszpasterstwu warunków wywołanych epidemią koronawirusa. Na miarę możliwości bądźcie blisko, duchowo i fizycznie, naszych rodaków, podtrzymując ich w wierze, nadziei i miłości.

W czasach zamętu, który dotyka niestety i Kościół, miejcie ufność w Bożą Opatrzność, która potrafi wyprowadzić dobro nawet z sytuacji zdawałoby się beznadziejnych.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech spocznie na Was i pozostanie z Wami na zawsze!

Bp Wiesław Lechowicz

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Życzenia w PDF