Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O, Królu izraelski! Hosanna na wysokości. Tak w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, śpiewaliśmy wraz z całym Kościołem we wspólnocie sióstr w domu głównym Zgromadzenia.

Już za chwilę liturgia przeprowadziła nas z radości orszaku ku bolesnej męce i śmierci Pana Jezusa. Niech nadchodzące dni Wielkiego Tygodnia będą dla nas wszystkich okazją do wiernego trwania przy cierpiącym Zbawicielu.

Zdjęcia