„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

Moje wielkanocne spotkanie z wszystkimi, którym pragnę złożyć życzenia, zaczynam od słów tekstu Exsultet. Radujmy się! Poczujmy, że wolni jesteśmy od mroku, co świat okrywa! Niech ta starożytna pieśń umocni naszą wiarę, że mimo mroków zalegających nad światem, ostateczne słowo należy do Chrystusa, który umarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał.

Papież Franciszek w ubiegłorocznym Orędziu Wielkanocnym przypomniał, że „Zmartwychwstały to Ukrzyżowany, nie ktoś inny. W swoim chwalebnym ciele nosi nieusuwalne rany: rany, które stały się szczelinami nadziei. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie…” W tym wyjątkowym czasie skierujmy nasze spojrzenie na Jezusa Eucharystycznego. Eucharystia uczy nas bowiem uwielbiać Boga w każdej sytuacji z wiarą, że wszystko, co z Nim umiera, z Nim również zmartwychwstanie.

Życzę wszystkim prawdziwego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. W Nim, jak mówił nam O. Ignacy, znajdziemy wszystko, za czym tęskni nasze serce. Nieśmy Orędzie Wielkanocne wszystkim, pośród których żyjemy, by i oni razem z nami wielbili Króla, który tak wielkie odniósł zwycięstwo!

M. Ewa Kaczmarek MChR
 
Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek

Poznań, Wielkanoc 2021 roku

(grafika s. Teresa Czyżak MChR)