W sobotę 29 maja już po raz XXII niesłyszący z Diecezji Tarnowskiej spotkali się na pielgrzymce w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Spotkanie, w którym wzięło udział prawie 30 osób, rozpoczęło się przy domu bł. Karoliny w Wał Rudzie, skąd przeszliśmy drogą męczeństwa odprawiając drogę krzyżową.

Rozważania prowadziła s. Agnieszka, a tłumaczyła na język migowy s. Ambrozja, serafitka. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ks. Damian Migacz, diecezjalny duszpasterz niesłyszących, który odprawił Mszę Świętą w sanktuarium w Zabawie.

Zdjęcia