14 września 2021 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, M. Ewa Kaczmarek przyjęła do postulatu Zgromadzenia 3 kandydatki. Kinga Frąc, Gabriela Słaby i Katarzyna Grefkowicz rozpoczęły tym samym pierwszy etap swojej formacji zakonnej.

Po odsłuchaniu fragmentu Ewangelii o cudownym połowie ryb, który odczytała mistrzyni postulatu s. Małgorzata Żołądek, słowa powitania i życzeń skierowała do najmłodszych misjonarek Przełożona Generalna. W kaplicy w obecności całej wspólnoty postulantki odmówiły Akt Zawierzenia się Maryi Niepokalanej, a po zakończonych modlitwach wieczornych radosne świętowanie kontynuowano w refektarzu.

Czytających naszą relację prosimy o modlitwę w intencji sióstr postulantek. 

Zdjęcia