Jesteście posłane, by zdobywać świat dla Chrystusa. Pokój, z którym Chrystus posyła nas w świat, nie jest brakiem strachu czy lęku. Pokój ten jest nieustanną obecnością Chrystusa w nas. On jest naszym pokojem!

Słowa O. Ignacego przywołane w dniu uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tytularnego święta Zgromadzenia, były kanwą życzeń skierowanych przez Matkę Ewę do Sióstr Misjonarek. Przypominając, że jednym z imion Chrystusa Króla jest Książę Pokoju, przełożona generalna życzyła, byśmy niosły pokój tym, pośród których żyjemy. Niech nasze zawierzenie Bogu będzie źródłem nadziei dla wszystkich pogrążonych w smutku i niepewności jutra, mówiła Matka podczas porannych życzeń.

W południe dziękowałyśmy Bogu za dar istnienia Zgromadzenia podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego. Modlitwą obejmowałyśmy każdą siostrę naszej wspólnoty zakonnej, Księży Chrystusowców, a przede wszystkim powierzonych naszej duchowej pieczy polskich emigrantów.

Wieczorem poprzedniego dnia siostry postulantki wraz z mistrzynią s. Małgorzatą Żołądek uraczyły nas przedstawieniem o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim. Wspaniale przygotowany scenariusz, świetna gra sióstr i głębia przekazu z nauczania Błogosławionego nadały przedstawieniu wysokiej wartości, a przywołane z niedawnej historii wydarzenia przeniosły nas w świat, który niejedna siostra ze wzruszeniem ciągle pamięta.

Zdjęcia