17 stycznia minęła 38. rocznica śmierci Założyciela Sióstr Misjonarek, Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego. Dzień ten wpisuje się mocno w kalendarz modlitewny Zgromadzenia. Na całym bowiem świecie Misjonarki modlą się w rocznicę odejścia do Pana o beatyfikację Założyciela, jak też zanoszą swoją codzienną intencję, którą jest troska o zbawienie każdego polskiego emigranta.

Główna Msza św. o wyniesienie na ołtarze o. Ignacego miała miejsce w domu generalnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, którego to Zgromadzenia Sługa Boży jest Współzałożycielem. Delegacja sióstr uczestniczyła w Eucharystii wraz z księżmi i braćmi oraz rodziną Ojca. 

Relacja i zdjęcia na stronie Seminarium Księży Chrystusowców