Uroczystość Beatyfikacji s. M. Paschalis Jahn i jej dziewięciu Towarzyszek, która odbyła się 11 czerwca w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, zgromadziła wielu wiernych z kraju i z zagranicy.

W świętowaniu wyniesienia na ołtarze elżbietańskich męczenniczek z końca II wojny światowej uczestniczyły też przedstawicielki naszego Zgromadzenia: s. Alicja Wenc, wikaria, oraz s. Urszula Fabisiak, sekretarka. Cieszymy się, że zarówno Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ale i cały Kościół zyskał nowe orędowniczki w niebie, piękne postacie kobiet konsekrowanych, które w obliczu nienawiści i zagrożenia śmierci potrafiły z odwagą i miłością wybrać Chrystusa i swoich podopiecznych.

Ostrów Tumski we Wrocławiu zdał się zamienić w ten dzień na miejsce zjednoczone w wielojęzycznej wspólnocie radości. Przybyło wielu gości niemieckojęzycznych – ponieważ rodziny beatyfikowanych sióstr to właśnie mieszkańcy Niemiec –, ale także z Czech, Węgier, Litwy, Ukrainy, Norwegii, Tanzanii, Brazylii, czy Boliwii, czyli krajów, gdzie pracują siostry elżbietanki.

Z uroczystości zabieramy w sercu wiele przeżyć i wartościowych treści, a wśród nich wypowiedziane na koniec Mszy św. słowa M. Samueli Werbińskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety: „Niech wstawiennictwo nowych błogosławionych sióstr elżbietanek wyprasza nam u Boga potrzebne łaski, a ich wymowne życie, wiara, miłość do Boga i bliźnich oraz wierność ślubowanej czystości będzie dla nas przykładem i zachętą, aby żyć i umierać dla Chrystusa.”

Zdjęcia