23 czerwca świętowałyśmy w naszej wspólnocie imieniny s. Alicji Wenc, Wikarii Generalnej Zgromadzenia. Grono gości powiększone było tym razem o siostry z zagranicy, które brały udział w rekolekcjach w domu głównym.

Mszy św. przewodniczył rekolekcjonista o. Michał Nowak OFM Conv. Wraz z nim przy ołtarzu w intencji Solenizantki modlili się: ks. Marek Grygiel SChr, ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz Kulka, proboszcz i ks. Jerzy Sowa SChr, kapelan.

Po zakończonej Eucharystii życzenia w imieniu sióstr wypowiedziała M. Ewa, która podziękowała s. Alicji za jej współdzielenie troski o naszą misjonarską rodzinę i życzyła Siostrze Wikarii wszelkich łask i duchowych darów w spełnianiu powierzonego jej w tym czasie przez Boga zadania.

Niech św. Jan Chrzciciel, który patronował tego dnia Kościołowi, nadal pomaga s. Alicji wskazywać innym na Baranka Bożego i do Niego prowadzić. Plurimos annos!

Zdjęcia