26 czerwca s. Kinga Dulęba, s. Justyna Iskierka, s. Roksana Ossowska, s. Emilia Sobieska, s. Katarzyna Blicharz i s. Patrycja Skorupa złożyły wobec Kościoła swoją pierwszą profesję zakonną w naszym Zgromadzeniu. Uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym przewodniczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Olejnik SChr.

W radosnym świętowaniu i modlitwie w intencji ślubujących sióstr uczestniczyło wielu zaproszonych kapłanów, rodziny i przyjaciele, siostry domu głównego oraz siostry juniorystki przybyłe na swoje dni formacyjne.

Podczas homilii usłyszeliśmy od ks. Generała o roli dialogu, który jest wpisany w naturę powołania. Bardzo ważne jest, by dialog ten odbywał się w sercu, bo tylko wtedy będzie on owocny, a powołanie, jakim Bóg obdarza człowieka, zachowa swą „świeżość”.

Ks. Krzysztof mówił o przeszkodach, które mogą pojawiać się w życiu każdej osoby ochrzczonej: „Trzeba liczyć się z tym, że w codziennym życiu konkretne trudy, pokusy, zniechęcenia, doświadczenia będą powodowały zmniejszenie intensywności tego dialogu, który dokonuje się w sercu.” Oprócz tych przeszkód pierwotną miłość będzie zawsze starał się zagłuszyć także zły duch.

Dlatego zadaniem ludzi powołanych przez Jezusa do każdego rodzaju życia chrześcijańskiego będzie zawsze walka, by zachować dialog serca, pierwotną miłość i entuzjazm. Pomocą ku temu – jak wskazywał ks. Generał – będzie „nieustanne słuchanie głosu Boga” oraz „odważne i ufne otwieranie drzwi serca Jezusowi, który jest samą miłością.”

Siostry neoprofeski przygotowywały się do zaślubin z Chrystusem podczas trzyletniej formacji w postulacie i nowicjacie. Dzień przed uroczystością zawierzyły swoje życie i powołanie Matce Bożej podczas wieczornej adoracji wraz z całą wspólnotą moraską i gośćmi, którzy licznie przybyli już poprzedniego dnia. Przed Mszą św., na nową drogę życia w profesji zakonnej swojego błogosławieństwa udzielili im ich rodzice.

Zdjęcia