4 – 5 sierpnia to dni, które w naszym misjonarskim kalendarzu od wielu lat poświęcone są spotkaniu przełożonych. W tym roku w Morasku spotkało się ponad 40 sióstr z Polski i niemal wszystkich krajów, w których posługujemy wśród Polonii.

Spotkaniu przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński, od marca br. nowy Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W wygłoszonych do nas konferencjach ks. biskup poruszał temat wiary, tak bardzo koniecznej w naszym chrześcijańskim i zakonnym życiu. Jest to również temat nawiązujący do programu zbliżającego się nowego roku duszpasterskiego w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusa”.

Bp Piotr gościł po raz pierwszy w domu generalnym naszego Zgromadzenia. Była to bardzo dobra okazja do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń w łączącej nas misji posługi pośród polskich emigrantów oraz wspólnej modlitwy za nich.

Zjazd sióstr przełożonych to również czas spotkania z Matką Ewą, przekazu ważnych informacji i siostrzanej radości, czasem po długiej przerwie spowodowanej pandemią.

Zdjęcia