1 września 2022 r. w domu głównym Zgromadzenia gościłyśmy po raz pierwszy członkinie Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Wraz z gospodarzem spotkania, Matką Ewą Kaczmarek, która jest wiceprzewodniczącą Konsulty, w obradach uczestniczyły: s. Dolores Zok SSpS, przewodnicząca, oraz członkinie: M. Maksymilla Pliszka BDNP, M. Barbara Latocha AI, M. Beata Mazur SJK, M. Teresa Maciuszek CSAPI, M. Dąbrówka Augustyn ABMV, a także pełniąca funkcję sekretarki s. Krescencja Huk BDNP.

Omawianiu aktualnych spraw dotyczących życia osób konsekrowanych w Polsce towarzyszyła modlitwa. Siostry Konsultorki uczestniczyły we Mszy św., której przewodniczył ks. Matei Catargiu SChr, proboszcz naszej parafii. Wspólnie zawierzano Bogu nasze zakonne zgromadzenia, świat i cały Kościół Święty.

Członkinie Konsulty wybierane są spośród różnych zgromadzeń zakonnych na 3-letnią kadencję. Ich zadaniem jest szeroko pojęta refleksja nad życiem i działalnością Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego w aktualnej rzeczywistości oraz proponowanie i organizowanie wspólnych inicjatyw i działań odnoszących się do życia konsekrowanego.

Zdjęcia