10 września 2022 r. odbyła się XIV Międzyzakonna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do Matki Bożej Gostyńskiej, skupiająca pielgrzymów z kilku diecezji. Wzięła w niej udział delegacja sióstr misjonarek z Moraska.

Pielgrzymów powitali ks. bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego archidiecezji poznańskiej i – po raz pierwszy w tej roli w Gostyniu – nasza siostra Magdalena Wielgus MChR, referentka ds. Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej. Modlitewne spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Następnie zebrani wysłuchali konferencji o. Ernesta Siekierki OFM zatytułowanej „Posłani w duchu Chrystusa żyjącego w Kościele”. Po konferencji uczestnicy spotkania przeżyli chwile Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystali z Sakramentu Pojednania.

Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Damian Bryl, ordynariusz kaliski, który również wygłosił Słowo Boże. Zachęcał w niej do modlitwy, której intencje ukazywały rozważane czytania liturgiczne. Ksiądz biskup zapraszał zatem na wstępie, by podejmować modlitwę wstawienniczą za innych, o których wiemy, że potrzebują naszej modlitwy.

W życiu oddanym Jezusowi powinniśmy dbać o to, by nikt ani nic nie było ważniejsze od Niego. Nasza modlitwa winna być stąd również prośbą o poznanie tych przeszkód, które mogą zabierać nam wolność serca całkowicie należącego do Boga. „Drodzy bracia i siostry, szczęście jest w waszym powołaniu, w waszej konsekracji, w waszej wspólnocie, w waszym charyzmacie. Nie szukajmy szczęścia i przygody obok”, podkreślał celebrans.

W dalszym ciągu homilii bp Damian wskazywał, że dla osób konsekrowanych bardzo ważna jest wspólnota oraz dawanie świadectwa jednoznaczności. „Tak wielu naszych braci i sióstr poszukuje wartości. Szczególnie osoby zagubione w tym świecie potrzebują mocnych, dobrych odniesień. Bądźmy takim klarownym odniesieniem dla nich”, mówił, zachęcając do modlitwy w kolejnych intencjach: o świadomość bycia razem i o jednoznaczność naszych wyborów.

Jako ostatnią intencję modlitewną bp Damian wskazał prośbę o to, byśmy umieli zgadzać się na ofiarę, do której zaprasza nas Jezus.

Wspólny posiłek po Eucharystii był dla przybyłych braci i sióstr dobrą okazją do wzajemnego poznania się i zacieśniania więzów.

Spotkanie zakończyło się modlitwą brewiarzową Nieszporów, prowadzoną przez Ojców Oblatów.

Bp Grzegorz Balcerek ogłosił, że w przyszłym roku w drugą sobotę września odbędzie się koronacja wizerunku Matki Bożej w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach. Zamiast corocznej pielgrzymki do Gostynia osoby konsekrowane zaproszone są do udziału w tej uroczystości.

Zdjęcia (za Facebook Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej „Opiekun”)