Święto Podwyższenia Krzyża Świętego wpisuje się od lat w naszym zakonnym kalendarium jako dzień przyjęcia kandydatek do postulatu. I w tym roku dzięki Bożej dobroci możemy cieszyć, się że ten pierwszy okres formacji rozpoczną dwie postulantki: Martyna Pikora z Władysławowa i Agnieszka Likos z Chicago.

Modlitwą całego dnia otaczałyśmy Martynę i Agnieszkę, prosząc Boga dla nich o łaskę umocnienia w powołaniu i pokój serca.

W Akcie Zawierzenia postulantki powierzyły swoje życie szczególnej opiece Maryi, bo to Ona jest najlepszą Przewodniczką życia wewnętrznego i Patronką naszego Zgromadzenia, „pierwszą Misjonarką i Matką polskiego wychodźstwa”, jak nazywamy Ją w naszych modlitwach. Ufnego zdania się na Maryję na drodze upodabniania się do Jezusa życzyła postulantkom także Matka Ewa, a swoje życzenia dołączyły następnie osobiście wszystkie siostry obecne tego wieczoru w domu.

Zdjęcia